Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

INFORMACJA KIEROWNIKA GOPS O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU 500+ - STAN NA 26 SIERPNIA 2016

W okresie od 1 kwietnia do 26 sierpnia (włącznie) w tut. Ośrodku złożono 969 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. 500+.
782 wnioski zostały złożone osobiście w siedzibie GOPS w formie „papierowej”, 187 wniosków złożono drogą elektroniczną (8 za pomocą platformy e-puap, pozostałe za pośrednictwem banków).
Obecnie, na rozpatrzenie oczekuje jeszcze 14 wniosków (w tym 4 wnioski przekazane do rozpatrzenia marszałkowi województwa, pozostałe oczekują na dodatkowe dokumenty z ZUS i US).
Do dnia 26 sierpnia wydano 955 decyzji ( w tym 942 przyznających świadczenie wychowawcze, 13 odmownych).

więcej informacji w załączniku.

Tagi dla strony:

2016-08-31