Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Senioralna Szkoła Wolontariatu

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w SENIORALNEJ SZKOLE WOLONTARIATU.

Jeśli jesteś aktywną osobą? Lubisz działać? Chcesz coś zmienić? Zgłoś się! Przygotuj się z nami do nowej przygody jaką jest wolontariat!


SENIORALNA SZKOŁA WOLONTARIATU to kompleksowa forma działań, których zadaniem jest upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie, motywowanie i zaangażowanie osób w wieku 60+ w działalność woluntarystyczną. Realizowana jest w ramach projektu „Senior w akcji”, będącego kontynuacją zeszłorocznego projektu „Senior z pasją...”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem przez seniorów z całej małopolski.

I. Szkolenia - 3 dni szkoleniowe, realizowane w okresie II połowa września-listopad-
średnio jedno szkolenie w miesiącu, każde szkolenie trwające 6 godzin dydaktycznych, realizowane na terenie Krakowa. Tematyka szkoleń:
“Dlaczego warto zostać wolontariuszem 60+?”- współcześnie rozumiany wolontariat, sposoby pomagania innym, wolontariat formalny i nieformalny, przywileje
i obowiązki wolontariusza, korzyści zdrowotne, społeczne i osobiste dla seniorów
z pełnionej “pracy” w charakterze wolontariuszy.
“Ja jako wolontariusz - moje mocne i słabe strony” - moja wiedza, umiejętności, kompetencje - co umiem? co potrafię? jak mogę to wykorzystać? - asertywność - jak mądrze stawiać granice? - moje emocje i stres - jak sobie z tym radzić?

Szkolenie specjalistyczne – propozycje tematyczne:
- „Wrażliwym być - czyli jak postępować z osobami niepełnosprawnymi,
- „Wolontariat w szpitalach i hospicjach - jak radzić sobie z emocjami ,
- „Społeczny animator - wolontariat w kulturze” ,
- „Wolontariat na sportowo - mój sposób na aktywność”,
-„Współczesne pomysły na zabawę - aktywne metody na spędzenie czasu z dziećmi”.

II. Wizyta studyjna - wizyta w warszawskich placówkach aktywnie i systematycznie współpracujących z wolontariuszami-seniorami.


Termin i czas wizyty studyjnej: 17-19 października 2016r. , 3 dni
3 spotkaniach, każdorazowo trwających około 3 godzin, składających się z trzech części: spotkania z seniorem, który opowie o swoich doświadczeniach, z koordynatorem wolontariuszy, który przedstawi zasady współpracy z seniorami -wolontariuszami oraz możliwością zobaczenia danej instytucji.
miejsca wizyt - placówki współpracujące z wolontariuszami - seniorami z różnych dziedzin życia: sportu, kultury, opieki nad chorymi itp. np.: Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadion Narodowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Na wolontariat nigdy nie jest za poźno! Udział w projekcie to sposób na:
profesjonalne przygotowanie do rozpoczęcia wolontariatu w swoim środowisku,
przełamanie barier i obaw związanych z własnymi ograniczeniami,
zdobycie nowych umiejętności i znajomości;
aktywnie spędzony czas;
świetną zabawę.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY! Zapewniamy:
materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas szkoleń;
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy na wizytę studyjną;
ubezpieczenie NNW

Na zgłoszenia czekamy do 13 września 2016r.! Do udziału w projekcie można zapisać się:
wysyłając formularz zgłoszeniowy pocztą mailową na adres: rodacka@wolontariat.org.pl
wysyłając pocztą tradycyjną lub dostarczając formularz zgłoszeniowy do Biura
projektu: ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków

Do pobrania:
Regulamin Senioralnej Szkoły Wolontariatu
Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji można uzyskać: http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/senior-w-akcji/

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z opiekunką merytoryczną projektu: Anną Rodacka – rodacka@wolontariat.org.pl , tel: 603 33 42 52

Regulamin Senioralnej Szkoły Wolontariatu

Formularz zgłoszeniowy

Tagi dla strony:

2016-08-17