Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz 2572 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś nr XXXIX/179/2005 w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wielka Wieś, przyjmowane będą wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Osoby spełniające wymagane ustawowo kryterium dochodowe – 514 zł netto na osobę w rodzinie - mogą składać wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w GZEAS Wielka Wieś, ul. Królowej Jadwigi 4 Biały Kościół w terminie od 01.09.2015r. do 15.09.2015r.

Wniosek o przyznanie stypendium

Rodzaje kosztów refundowanych przez stypendia szkolne

2015-08-27