Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Świadczenie Dobry Start

„DOBRY START” 2021
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż od 1 lipca 2021 r. świadczenie 300+ ("Dobry Start”) będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:
• portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
• portal Emp@tia lub
• serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.
ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które zostanie wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.
Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:
• dowodzie osobistym,
• numerze PESEL dziecka,
• numerze telefonu komórkowego,
• adresie mailowym,
• orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
• nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
• numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.
Wszelkie informacje udzielane są :
• podczas e-wizyty w ZUS,
• w placówce ZUS,
• w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.
Ważne strony internetowe:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start - informacja dot. świadczenia 300+
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start/dyzury-dobry-start – aktualny wykaz dyżurów pracowników ZUS w innych instytucjach

2021-07-15