Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Świat legend i baśni - spotkanie Mikołajkowe

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn.

Świat legend i baśni - spotkanie Mikołajkowe

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, tj. 11 października 2016 r. każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Dodatkowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1, Szyce, pok. 110 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr. tel. 012 419 17 01 w. 160.

2016-10-03