Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie
„SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - dotacje, działalność pożytku publicznego, odpowiedzialność i zasady działania w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”
dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane 


Szkolenie odbędzie się 15 stycznia o 16:00 - w budynku UG (Szyce pl. Wspólnoty 1) w Sali obrad Rady Gminy 


W programie:
- działalność pożytku publicznego i funkcjonowanie organizacji pozarządowych,
- odpowiedzialność organizacji za zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne w tym za rozliczenie dotacji udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego,
- analiza wybranych aspektów zawartych we wzorach ofert, ramowych wzorach umów oraz wzorach sprawozdań dotyczących zadań publicznych obowiązujących w 2020 roku.


Organizatorami szkolenia są Gmina Wielka Wieś, Powiat Krakowski oraz Consilium Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.


 

2020-01-10