Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o tzw. „turnus opiekuńczy”. W bieżącym roku kalendarzowym z takiej formy wsparcia może skorzystać 5 beneficjentów, w 2015 roku – 10 beneficjentów. 

Z programu opieki krótkoterminowej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi mogą skorzystać wyłącznie osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, pozostające pod opieką rodzin lub innych osób – gdyż celem realizacji zadania jest wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami chorymi i starszymi, poprzez ich odciążenie w codziennych obowiązkach.

Uczestnik nie pokrywa żadnych kosztów związanych z pobytem na turnusie – pobyt będzie finansowany w 50% z budżetu Wojewody Małopolskiego, w pozostałych 50% ze środków własnych gminy Wielka Wieś.

Realizatorami programu, wyłonionymi w  ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów pozarządowych są:

  • Stowarzyszenie im. dra Edmunda Wojtyły w Wadowicach /osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób z niewydolnością krążenia i oddechową oraz padaczką, chorych zakaźnie oraz psychicznie/,
  • Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy /osoby chorujące na stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe, Parkinson, po udarach i urazach mózgu, ze schorzeniami narządu ruchu i neurologicznymi/,
  • Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża /osoby starsze, z problemami zdrowotnymi/

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, które następnie będą przekazywane do organizatorów turnusów. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu osoby do uczestnictwa w turnusie opiekuńczym podejmuje organizator biorąc pod uwagę stan zdrowia i schorzenia beneficjenta.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, tel. 12 419 11 01, 12 419 00 35.

 

Tagi dla strony:

2014-10-01