Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego p.n.: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Wieś, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś”. 

2021-04-21