Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Uwaga przedsiębiorcy!

Przypomnienie o bezpłatnym funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Uwaga przedsiębiorcy!
Od jednego z działających na terenie naszej gminy biur księgowych otrzymaliśmy ostrzeżenie, o rozsyłanych do firm pismach namawiających do opłacenia wpisu w Centralnym Rejestrze Płatników.
Przypominamy, że wszelkie  czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Obejmuje to:
- wniosek o wpis do CEIDG
- wniosek o zmianę
- wniosek o wpis informacji o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej
- wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG

Jak możemy się dowiedzieć ze strony Ministerstwa Gospodarki www.firma.gov.pl, na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

Ponieważ w ostatnim czasie wiele firm z terenu naszej gminy otrzymało podobne oferty, przypominamy, że do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

Tagi dla strony:

2014-07-08