Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wykaz nieruchomości wrzesień 2019

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ, UŻYTKOWANIE, UŻYCZENIE LUB NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA TERENIE GMINY WIELKA WIEŚ


Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy
w Wielkiej Wsi, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, na tablicy ogłoszeń na parterze, wywieszono na okres 21 dni począwszy od 10.09.2019 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, użytkowanie, użyczenie lub najem w trybie bezprzetargowym.

Tagi dla strony:

2019-09-09