Zagrożenie wścieklizną na terenie gmin Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki i miasta Krakowa


Wojewoda Małopolski na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii określił obszar zagrożony wścieklizną u zwierząt, w związku ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny u lisa w miejscowości Modlnica (gmina Wielka Wieś). Obszar zagrożony został oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

W obszarze zagrożonym Wojewoda Małopolski wprowadził nakaz trzymania psów i kotów pod pełną kontrolą właścicieli oraz nakaz odstrzału sanitarnego lisów, jak również zakazy: wyprowadzania zwierząt domowych i gospodarskich na obszary leśne; wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii; przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii, jak również zakaz polowań i odłowu zwierząt łownych i organizowania targów, pokazów,  wystaw i konkursów z udziałem zwierząt.
Mapa obszaru zagrożonego wścieklizną.

Poniżej:
Mapa obszaru zagrożonego wścieklizną
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

 

2014-03-17