Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Sołtys wsi Modlnica wraz z Radą Sołecką i Radnymi zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Modlnicy (na sali gimnastycznej) 19.09.2017 (wtorek) o godz. 18.30

Porządek obrad:
    Otwarcie zebrania.
    Wybór przewodniczącego zebrania.
    Przeznaczenie funduszu sołeckiego na rok 2018.
    Sprawy bieżące.
    Zamknięcie zebrania.

2017-08-24