Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zebranie w Wielkiej Wsi 30.06.2020

Sołtys Wielkiej Wsi zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 30.06.2020 o g.18.00 w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi.
Porządek obrad:
1.Otwarcie zebrania i przywitanie gości.
2.Zatwierdzenie porządku.
3.Powołanie przewodniczącego zebrania i zatwierdzenie. 
4.Wybór sekretarza zebrania i przegłosowanie. 
5.Stwierdzenie ważności zebrania.
6.Zmiana w Funduszu Sołeckim na rok 2020.
7.Wolne wnioski i sprawy bieżące. 
8.Zakończenie zebrania.
Prosimy zachować bezpieczną odległość, obowiązkowe maseczki na twarz oraz przy wejściu dezynfekcja rąk.

Tagi dla strony:

2020-06-25