Zebranie wiejskie Biały Kościół 21.06.2022


Sołtys Sołectwa Biały Kościół zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 21.06.2022r. (wtorek) o godz. 18:00 w budynku GOKiS, ul. Królowej Jadwigi 4

Porządek zebrania: 1. Powitanie uczestników zebrania; 2. Wybór prowadzącego zebranie oraz protokolanta; 3. Sprawozdanie Finansowe z realizacji Funduszu Sołeckiego na rok 2021; 4. Sprawy bieżące; 5. Zamknięcie zebrania.

Tagi dla strony:

2022-06-15