Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zebranie wiejskie Tomaszowice 20.08.2020

Sołtys zawiadamia o zebraniu wiejskim w Tomaszowicach 20.08.2020 r. (czwartek) o godz. 19:00 w Remizie OSP Tomaszowic
Program Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania
2. Powitanie przybyłych gości
3. Wybór przewodniczącego zebrania
4. Wybór protokolanta
5. Stwierdzenie ważności zebrania
6. Zmiana w Funduszu Sołeckim na rok 2020
7. Uchwalenie Funduszu Sołeckiego na rok 2021
8. Informacja o zaplanowanych zadaniach w Sołectwie Tomaszowice.
9. Informacja wójta gminy Wielka Wieś
10. Wolne wnioski i sprawy bieżące
11. Zakończenie zebrania


Uczestników zebrania prosimy o:
- zachowanie bezpiecznej odległości,
- obowiązkowe maseczki zasłaniające usta i nos


2020-08-14