Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej

Projekt pod nazwą 75/MOF/1/2013 Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej, realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”.

Wniosek konkursowy dla przedmiotowego projektu został złożony przez Gminę Miejską Kraków w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 listopada 2012 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Proces pozyskiwania przez Gminę Miejską Kraków wsparcia ze środków funduszy europejskich, został zwieńczony podpisaniem w dniu 09.08.2013 r. umowy o dofinansowanie projektu. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1 730 948,97 zł.

Zakres rzeczowy projektu realizowany jest przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, przy współudziale m. in. Gminy Wielka Wieś jako uczestnika transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej.

W ramach realizowanych działań zostaną przeprowadzone badania potoków napełnień pojazdów transportu zbiorowego, wykorzystywanej struktury biletowej oraz badania analizy ruchliwości zachowań komunikacyjnych, które umożliwią zobrazowanie siatki połączeń transportowych występujących na obszarze aglomeracji krakowskiej, będącej przyjętym dla potrzeb projektu obszarem funkcjonalnym. Celem projektu jest przeanalizowanie na przyjętym obszarze funkcjonalnym szeregu występujących współzależności, pomiędzy istniejącymi podsystemami transportowymi w kontekście zebrania danych dla delimitacji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) oraz stworzenia projektu zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego.

2014-11-20