Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w  Wielkiej Wsi zaprasza na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP, który odbędzie się  dnia 18 czerwca 2016 roku w Remizie OSP Modlnica. Początek o godzinie 15.00

Porządek obrad Zjazdu :

1. Otwarcie zjazdu
2. Wybór przewodniczącego i prezydium.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
4. Wybór komisji zjazdowych.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
8. Dyskusja.
9. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
11. Zatwierdzenie składu nowego Zarządu  Oddziału.
12.Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału
13.Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego.
14. Podjęcie uchwał.

Tagi dla strony:

OSP
2016-06-17