Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 67 upały

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 67 wydanego dnia 08.08.2015 o godz. 13:23

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Upał/3

województwo małopolskie

od godz. 14:30 dnia 13.08.2015 do godz. 20:00 dnia 16.08.2015

W dniach 13.08 i 14.08 prognozuje się temperaturę maksymalną od 30°C do 32°C, temperatura minimalna od 15°C do 18°C.

W dniach 15.08 i 16.08 prognozuje się temperaturę maksymalną od 32°C do 35°C, temperatura minimalna od 17°C do 20°C.

95%

Zmiana dotyczy wydłużenia okresu ważności i treści ostrzeżenia

Michał Solarz

godz. 13:29 dnia 13.08.2015

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/3 woj.malopolskie od 14:30/13.08 do 20:00/16.08.2015 temp.

maks.13.08-14.08 30-32st, temp. maks.15.08-16.08 32-35st, temp min 15-20st

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, upał od 13.08 do 16.08. Temperatura maks. od 30°C do 35°C. Temperatura min. od 15°C do 20°C. Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

2015-08-14