Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
- w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpień 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

W 2015 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rocznej, wyniesie 0,95 zł na litr.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 r.
- w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie od 1 października do 31 października 2015 r.
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 52,poz.379). Rozporządzenie RM w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r., przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 25.11.2014 r. Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Rolnictwa - www.minorol.gov.pl
Wnioski należy składać: w Urzędzie Gminy Wielka Wieś pokój 212.

Tagi dla strony:

2015-02-17