Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Referat Dróg i Infrastruktury

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.00

pok.: 137, 138
tel. 12 419 17 02   wew. *137, *138

Kierownik:
Tomasz Sierka
t.sierka@wielka-wies.pl
Zastępca kierownika
Krzysztof Święszek
k.swieszek@wielka-wes.pl
Podinspektor
Dominika Babiś
d.babis@wielka-wies.pl
2019-04-01