Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Referat Finansów i Budżetu

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-14.00


pok. 107, 113, 114, 115, 116, 117
tel. 12 419 17 02 wew. *107, *113, *114, *116, *117, *163, *164, *166, *167

Skarbnik Gminy
Grażyna Syguła
skarbnik@wielka-wies.pl

Kierownik Referatu Finansów i Budżetu:
Izabela Wierzbicka
i.wierzbicka@wielka-wies.pl

Inspektor ds. płac:
Bogumiła Janecka
b.janecka@wielka-wies.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej:
Dorota Mikołajek
d.mikolajek@wielka-wies.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej:
Monika Kordaszewska-Kowalczyk
m.kowalczyk@wielka-wies.pl

Podinspektor ds. płac:
Monika Śmietana
m.smietana@wielka-wies.pl

Referent ds. płac:
Paulina Kurek
p.kurek@wielka-wies.pl

Podinspektor ds. księgowości budżetowej:
Magdalena Sroka
m.sroka@wielka-wies.pl

Podinspektor ds. księgowości budżetowej:
Katarzyna Grzybek
k.grzybek@wielka-wies.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej
Justyna Baś
j.bas@wielka-wies.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej:
Justyna Kołodziejczyk
j.kolodziejczyk@wielka-wies.pl

2014-04-12