Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Referat Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-14.00


pok. 110, 111, 119

tel. 12 419 17 02

p.o. Kierownika:
Mariola Feliks
m.feliks@wielka-wies.pl

Główny specjalista

Małgorzata Dąbrowska

Inspektor

Tomasz Sadowski
t.sadowski@wielka-wies.pl

Inspektor

Małgorzata Mika-Budzińska

Inspektor

Joanna Górak

Referent

Małgorzata Hrabia

ikona-wniosku.jpg Realizowane procedury
Nadanie, ustalenie numeru nieruchomości  
Podział  nieruchomości  
Rozgraniczenia nieruchomości  
Rozłożenie  na raty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego  zezwolenia drzew lub krzewów  
Decyzja  zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów  
Uzgodnienie na umieszczenie/przejście siecią/przyłączem w pasie drogi  
Zezwolenie na  wykonanie zjazdu z nieruchomości na drogę będącą w  zarządzie Wójta Gminy Wielka Wieś  
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną  
Wydanie  oświadczenia w sprawie dostępności komunikacyjnej działki do drogi publicznej  
Wydanie  zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym do celów emerytalno -  rentowych  
Pas  drogowy - umieszczenie reklamy  
Wydanie  zaświadczenia dotyczącego posiadania kwalifikacji rolniczych lub  osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.  
Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych  

 

2014-04-12