Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Referat Inwestycji

Referat Inwestycji

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-14.00
inwestycje@wielka-wies.pl

p.o. Kierownika:

Ewelina Janas

e.janas@wielka-wies.pl

pok. 121
tel. 12 419 17 02 wew. 121

Z-ca Kierownika:
Adam Maleńki
a.malenki@wielka-wies.pl

Inspektor nadzoru
Zbigniew Gierałt
z.gieralt@wielka-wies.pl

pok. 120
tel. 12 419 17 02 wew. 120

Inspektor ds. kanalizacji
Grażyna Grzybowska
g.grzybowska@wielka-wies.pl

pok. 109
tel. 12 419 17 02 wew. 109

Referent ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych

Mariusz Stach
m.stach@wielka-wies.pl

pok. 109

2014-04-12