Samodzielne stanowiska w UG

Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.00

pok. USC2

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.00

pok. 133
tel. 12 419 17 02 wew. 183

Inspektor ds. działalności gospodarczej
Elżbieta Zawadzka
e.zawadzka@wielka-wies.pl

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.00

pok. 130
tel. 12 419 17 02 wew. 130

Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Jolanta Krztoń - Galon
j.krzton@wielka-wies.pl

Stanowisko ds. zarządzania projektami

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.30
Wtorek - Piątek: 7.30-15.30

pok. 108
tel. 12 419 17 02

Główny specjalista ds. zarządzania projektami
Anna Warchulska
a.warchulska@wielka-wies.pl

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.00

pok. 145
tel. 12 419 17 02 wew. 145

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Małgorzata Mrozowska
m.mrozowska@wielka-wies.pl

 

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: