Znaleźliśmy dla Ciebie

209 pozycje, w których występuje wyrażenie „”

 1. 2022-12-15

  Otwarcie boiska sportowego w Modlniczce

  https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/otwarcie-boiska-sportowego-w-modlniczce-1/

  W dniu 7 września 2014 r. przy Szkole Filialnej w Modlniczce odbyło się otwarcie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach 50x30m. 

 2. 2022-12-15

  Ciągi piesze w miejscowościach Biały Kościół

  https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/ciagi-piesze-w-miejscowosci-bialy-kosciol/

  Przebudowa dróg gminnych– wykonanie chodnika na ul. Iwiny w miejscowości Biały Kościół. 

 3. 2023-01-17

  Budżet Gminy 2023

  https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/budzet-gminy-2023/

  Prezentujemy Państwu szczegóły dotyczące budżetu gminy na 2023 r. Na ten rok zaplanowano wydatki ogółem na kwotę ponad 122 mln zł, przy czym wydatki majątkowe to: 39 mln zł co stanowi 32 % całego budżetu.

 4. 2022-12-15

  Budowa sieci kanalizacyjnej w Modlniczce

  https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/budowa-sieci-kanalizacyjnej-w-modlniczce/

  Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - etap II, Gmina Wielka Wieś

 5. 2022-12-15

  Nasza Gmina w Metropolii Krakowskiej

  https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/nasza-gmina-w-metropolii-krakowskiej/

  Głównym zadaniem Metropolii Krakowskiej będzie pozyskiwanie funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską ma umożliwić działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
 6. 2022-12-15

  II Etap Budowy Kanalizacji Będkowice

  https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/ii-etap-budowy-kanalizacji-bedkowice/

  W ramach I Fazy powstanie kanalizacja od ul. Kwiatowej wzdłuż ul. Kawiory  do ul. Na Las gdzie powstanie pierwsza z planowanych pompowni sieciowych (PIV). Inwestycja dofinansowana w ramach PROW na lata 2014-2020. Inwestor: GZK Sp. z o.o.

 7. 2022-12-15

  Ogrodzenie boiska sportowego w Modlnicy

  https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/ogrodzenie-boiska-sportowego-w-modlnicy/

  Zadanie realizauje klub LKS „Błękitni” Modlnica w ramach dotacji na zadanie inwestycyjne w wysokości 35 000,00 zł.

 8. 2023-01-12

  Aktualności

  https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/

 9. 2022-12-15

  Progi zwalniające

  https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/progi-zwalniajace/

  Zadanie realizuje firma Signico z Krakowa, w ramach  umowy powstanie 22 nowe progi zwalniające i progi wyspowe w zależności od kat. drogi.

 10. 2022-12-15

  Budowa kanalizacji sanitarnej w Modlnicy - Przysiółek Folwark

  https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-modlnicy-przysiolek-folwark/

  Inwestycja obejmuje: - sieć kanalizacyjna ciśnieniowa - kolektor główny ciśnieniowy oraz sięgacze zakończone indywidualnymi pompowniami; - dostawa i montaż pompowni przydomowych wraz z pełnym zasilaniem elektrycznym i sterowaniem pracą pomp; - uzbrojenie sieci; - rozbiórka i naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową; - przewierty pod drogami

 11. 2022-12-15

  Ogrodzenie boiska w Modlnicy

  https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/ogrodzenie-boiska-w-modlnicy/

  Zadanie wykonywane jest w trybie wsparcia w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dokończenia remontu ogrodzenia boiska w Modlnicy. Wykonawcą prac jest LKS Błękitni Modlnica za kwotę 30.000 zł.

 12. 2022-12-15

  Budowa chodnika ul. Słowiańskiej w Modlniczce

  https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/budowa-chodnika-ul-slowianskiej-w-modlniczce/

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszego o szacunkowej długości: 156,84mb na drodze ul. Słowiańska w Modlniczce gm. Wielka Wieś wraz z robotami towarzyszącymi

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: , Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-08