Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania:

Wyszukiwanie dla tagu: "konkursy" znaleziono 78 pozycji.

Konkurs na bożonarodzeniową szopkę

/o-gminie/aktualnosci/konkurs-na-bozonarodzeniowa-szopke/

VIII Konkurs Fotograficzny Piękno Gminy Wielka Wieś w obiektywie już za nami

/o-gminie/aktualnosci/viii-konkurs-fotograficzny-piekno-gminy-wielka-wies-w-obiektywie-juz-za-nami/

Plebiscyt na osobowość roku

/o-gminie/aktualnosci/plebiscyt-na-osobowosc-roku/

XII Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś w narciarstwie alpejskim

/o-gminie/aktualnosci/xii-mistrzostwa-gminy-wielka-wies-w-narciarstwie-alpejskim/

OTWP 2017

/o-gminie/aktualnosci/otwp-2017/

Promuję zdrowie- niech każdy się dowie

/o-gminie/aktualnosci/promuje-zdrowie-niech-kazdy-sie-dowie/

Konkurs filmowy „Bezpiecznie w sieci”

/o-gminie/aktualnosci/konkurs-filmowy-bezpiecznie-w-sieci/

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-tworzenie-warunkow-sprzyjajacych-rozwojowi-sportu/

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - kultura, sport, oświata, bezpieczeństwo, ekologia, turystyka i pomoc społeczna

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-kultura-sport-oswiata-bezpieczenstwo-ekologia-turystyka-i-pomoc-spoleczna/

Otwarty konkurs ofert na wykonanie oświetlenia boiska w Giebułtowie

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-oswietlenia-boiska-w-giebultowie/

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/ii-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-edukacji-oswiaty-i-wychowania-w-2014-roku/

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przem

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacji-zyciowej-oraz-wyrownywania-szans-tych-rodzin-i-osob-a-takze-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spoleczny/

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-samorzadu-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2015/

Otwarty konkurs ofert zorganizowanie wypoczynku letniego

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/otwarty-konkurs-ofert-zorganizowanie-wypoczynku-letniego/

Konkurs na stanowisko archiwisty zakładowego w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wielka Wieś

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/konkurs-na-stanowisko-archiwisty-zakladowego-w-referacie-organizacyjnym-urzedu-gminy-wielka-wies/

Otwarty konkurs ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-tworzenia-warunkow-sprzyjajacych-rozwojowi-sportu-w-2016-roku/

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji oświaty i wychowania, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrod

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-kultury-i-ochrony-dziedzictwa-kulturowego-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-nauki-edukacji-oswiaty-i-wychowania-turystyki-i-krajoznawstwa-bezpieczenstwa-publicznego-oraz-ekologii-i-ochrony-dziedzict/

Otwarte konkursy ofert w 2017 roku

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/otwarte-konkursy-ofert-w-2017-roku/

Matryca Historii

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/matryca-historii/

VI miejsce w Rankingu Rzeczpospolitej!

/o-gminie/aktualnosci/vi-miejsce-w-rankingu-rzeczpospolitej/

2017-04-24