Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wyszukiwarka

Podsumowanie

Wyniki wyszukiwania: pozycje od 91 do 100

Wykonanie chodnika wraz z kanalizacją opadową na ulicy Willowej w Modlniczce

W ramach przedsięwzięcia Wykonawca wykona 680 mb ciągu pieszego jednostronnego wraz z kanalizacją opadową na ulicy Willowej w Modlniczce za kwotę przeszło 600 tyś. złotych do marca 2010.

/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-chodnika-wraz-z-kanalizacja-opadowa-na-ulicy-willowej-w-modlniczce/

Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi

Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację w wysokości ponad 1,8 mln zł. na realizację zadania „Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową” na długości 3,8 tys. mb. Gmina ze…

/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagow-pieszych-oraz-przebudowa-drogi-k601443-w-wielkiej-wsi/

Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Modlniczce

W ramach umowy wykonawca wykona wejścia, klatkę schodową, poddasze , kominy, stolarkę, ślusarkę, więźbę, pokrycie, podłoża, posadzki, tynki, flizy, posadzki, elewację, platformę schodową i windę kuchenną, rurociągi co, grzejniki, kanalizację…

/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-i-rozbudowa-budynku-komunalnego-w-modlniczce/

Budowa windy przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach

Przedmiotem inwestycji jest budowa urządzenia technicznego - dźwig (winda) przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach nr 35 na działkach o nr 97/17, 97/18 w miejscowości Szyce

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-windy-przy-istniejacym-budynku-komunalnym-w-szycach/

Budowa sieci wodociągowej na odcinku: studnia głębinowa w Prądniku Korzkiewskim - zbiornik pośredni w Białym Kościele

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa sieci wodociągowej wraz z pośrednim zbiornikiem wody - lokalizowanym na działce nr 629/3 w Białym Kościele, oraz budynkiem technicznym usytuowanym na działce nr 124/1 w Prądniku Korzkiewskim.

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-wodociagowej-na-odcinku-studnia-glebinowa-w-pradniku-korzkiewskim-zbiornik-posredni-w-bialym-kosciele/

Budowa placu zabaw w Modlnicy

Przy ulicy Lipowej w Modlnicy powstanie “Kraina prehistorycznych jaszczurów” - stylizowany plac zabaw, alejki spacerowe i ławeczki, a także miejsca parkingowe

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-placu-zabaw-w-modlnicy/

Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wielka Wieś w roku 2010

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Robót Elektro - Energetycznych Ogólnobudowlanych i Geodezyjnych z Krakowa - zobowiązał sie wykonać w/w prace za 44.497,29 zł brutto.

/o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-oraz-budowa-oswietlenia-ulicznego-w-gminie-wielka-wies-w-roku-2010/

Budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola samorządowego w Wielkiej Wsi

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola samorządowego wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną w Wielkiej Wsi

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-3-oddzialowego-przedszkola-samorzadowego-w-wielkiej-wsi/

Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy strażackiej w miejscowości Bębło

Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Zagospodarowanie terenu: roboty rozbiórkowe; wywożenie gruzu z terenu rozbiórki; roboty ziemne. 2. Utwardzenie terenu kostką brukową grubości 8 cm /droga dojazdowa, miejsca postojowe/. 3. Roboty uzupełniające:…

/o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-terenu-przy-budynku-remizy-strazackiej-w-miejscowosci-beblo/

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Modlniczka

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: roboty ziemne, przygotowawcze, ułożenie kostki brukowej przed szkołą, wykonanie ogrodzenia szkoły, zagospodarowanie tzw. trójkąta - alejki, ławeczki, montaż lamp solarnych 6 szt. wraz z położeniem rur pod…

/o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-przestrzeni-publicznej-w-miejscowosci-modlniczka/

2017-04-24