Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wyszukiwarka

Podsumowanie

Wyniki wyszukiwania: pozycje od 1631 do 1640

Informacja z XXXVII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Jednym z najważniejszych punktów było upoważnienie, które Rada Gminy udzieliła  Wójtowi,  do złożenia wniosku na pomoc unijną oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś”.  Ewentualne…

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/informacja-z-xxxvii-sesji-rady-gminy-wielka-wies/

Obwieszczenie o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy

Na podstawie § 16 Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, stanowiącej Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, stanowiącego Załączniki nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/394/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27…

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/obwieszczenie-o-wynikach-wyborow-do-mlodziezowej-rady-gminy/

Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 26 czerwca 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/zaproszenie-na-xxxviii-sesje-rady-gminy-wielka-wies/

Informacja z XXXVIII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Po otwarciu Sesji i uchwaleniu porządku obrad Wójt Gminy Wielka Wieś wręczył stypendium Wójta 36 uczniom z terenu naszej gminy za szczególne osiągnięcia naukowe oraz sportowe.   Jednym z najważniejszych punktów Sesji było zatwierdzenie sprawozdania…

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/informacja-z-xxxviii-sesji-rady-gminy-wielka-wies/

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 sierpnia 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Zapraszamy!

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/zaproszenie-na-xxxix-sesje-rady-gminy/

Informacja z XXXIX Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Na początku Sesji na wniosek Wójta Gminy Wielka Wieś zostały wprowadzone dodatkowe uchwały dotyczące: udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciechowice na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej w 2014 roku oraz przyjęcia…

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/informacja-z-xxxix-sesji-rady-gminy-wielka-wies/

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi

Sesja odbędzie się 30 września 2014 r. /wtorek/ o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy. Rada min.: złoży ślubowanie oraz wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz dwóch w-ce przewodniczących.

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/i-sesja-mlodziezowej-rady-gminy-w-wielkiej-wsi/

Informacja o XL sesji Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 września 2014 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/informacja-o-xl-sesji-rady-gminy/

Informacja z XL Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

30 września 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Modlnicy obyła się XL Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi. Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wręczyli zaświadczenia…

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/informacja-z-xl-sesji-rady-gminy-wielka-wies/

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 października 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/zaproszenie-na-xli-sesje-rady-gminy/

2017-04-24