Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wyszukiwarka

Podsumowanie

Wyniki wyszukiwania: pozycje od 1681 do 1690

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

Informacje, oraz zgłaszanie kandydatów możliwe jest w sekretariatach 3 szkół: Gimnazjum w Modlnicy,   Gimnazjum w Białym Kościele oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/wybory-do-mlodziezowej-rady-gminy-wielka-wies/

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy (1)

W dniu 11.05.2015 r. /poniedziałek/ dyżur Przewodniczącego Rady Gminy został odwołany. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy i zapraszamy w dniu jutrzejszym tj. 12.05.2015 / wtorek/ w godzinach 13.30-15.30.

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/dyzur-przewodniczacego-rady-gminy-1/

Zaproszenie na VI sesję Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

Serdecznie zapraszam na VI sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, która odbędzie się dnia 15 maja 2015 roku /piątek/ o godz. 11:30 w świetlicy POZYTYWKA w Białym Kościele.

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/zaproszenie-na-vi-sesje-mlodziezowej-rady-gminy-wielka-wies/

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 28 maja 2015 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/zaproszenie-na-vi-sesje-rady-gminy/

Młodzieżowa Rada Gminy II kadencja - znamy już jej skład

Nie przeprowadza się wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, ponieważ liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od ilości mandatów przypadających na okręg  a za wybranych  do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi uznaje się…

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/mlodziezowa-rada-gminy-ii-kadencja-znamy-juz-jej-sklad/

Informacja VI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Ustalono wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100) za jednego mieszkańca. Rada Gminy została…

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/informacja-vi-sesji-rady-gminy-wielka-wies/

Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/zaproszenie-na-vii-sesje-rady-gminy-wielka-wies/

Wakacyjne spotkanie MRG

Młodzieżowa Rada Gminy Wielka Wieś serdecznie zaprasza młodzież do klubu „Pozytywka” gdzie odbędzie się grill, połączony z występami młodzieży. Impreza odbędzie się 9 LIPCA 2015r. 16.00-20.00 Klub ”Pozytywka” w Białym Kościele,

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/wakacyjne-spotkanie-mrg/

Spotkanie integracyjne Młodzieżowej Rady Gminy

9 lipca 2015 r. w klubie młodzieżowym ,,Pozytywka'' w Białym Kościele odbyło się pierwsze wakacyjne spotkanie młodzieży na grillu oraz występach. Cała impreza rozpoczęła się od powitania wszystkich przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady - Kamilę…

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/spotkanie-integracyjne-mlodziezowej-rady-gminy/

Informacja z VII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Główne punkty sesji to wręczenie stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz jednogłośne udzielenie Wójtowi przez Radnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

/samorzad/rada-gminy/informacje-rady-gminy/informacja-z-vii-sesji-rady-gminy-wielka-wies/

2017-04-24