Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wyszukiwarka

Podsumowanie

Wyniki wyszukiwania: pozycje od 161 do 170

Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierzchowie

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze, umocnienie skarp wlotu/wylotu przepustu, umocnienie ścian czołowych przepustu, wykonanie schodków betonowych (zejście do potoku) obłożonych kamieniem z balustradą, montaż nowych barierek…

/o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-centrum-miejscowosci-wierzchowie/

Wykonanie przebudowy drogi publicznej gminnej w Białym Kościele

Wykonanie przebudowy drogi publicznej gminnej K 601459 (ul. Królowej Jadwigi) zlokalizowanej na dz. nr 688/1 relacji Prądnik – Za Morze i drogi publicznej gminnej K601461 (ul. Św. Floriana) zlokalizowanej na dz. nr 675/1 relacji Skotnica –Iwiny…

/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-przebudowy-drogi-publicznej-gminnej-w-bialym-kosciele/

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzchowiu

Do końca roku Firma Budowlana  Rosa, wyłoniona w publicznym przetargu, za kwotę  3 922 897 46 zł ma wybudować sieć kanalizacyjną w tej miejscowości. To zadanie umożliwi nam budowę sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach tj. Bęble,…

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-wierzchowiu/

Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Białym Kościele

Projekt adaptacji obejmuje wykonanie niżej wymienionego zakresu robót: wyburzenie ścian wewnętrznych działowych zgodnie z wytycznymi, częściowe wyburzenie otworów w ścianach nośnych (przesunięcie otworu w osi),podmurowania i zamurowania niektórych…

/o-gminie/aktualne-inwestycje/adaptacja-pomieszczen-na-swietlice-wiejska-w-bialym-kosciele/

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ul. Orlich Gniazd w miejscowości Giebułtów

Zadanie obejmuje montaż 20 kompletów przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. Zadanie realizuje Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi.

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-cisnieniowej-ul-orlich-gniazd-w-miejscowosci-giebultow/

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w m. Czajowice

W przedostatnim dniu starego roku podpisano umowę na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w m. Czajowice". Umowa, opiewająca na kwotę 5.466 666,12 zł brutto zobowiązuje wykonawcę - firmę ROSA z Szyc, do…

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-wraz-z-obiektami-towarzyszacymi-etap-ii-w-m-czajowice/

Wymiana rurociągu wodociągowego azbestowo – cementowego w ul. Słonecznej i ul. Stromej w Wielkiej Wsi

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: Wymianę istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbeztowo cementowych Ø 100mm na rurociąg polietylenowy PE Ø110mm z zastosowaniem rur PE 100 HD SDR 11, klasy PN 10 atestowanych dla wody pitnej wraz z…

/o-gminie/aktualne-inwestycje/wymiana-rurociagu-wodociagowego-azbestowo-cementowego-w-ul-slonecznej-i-ul-stromej-w-wielkiej-wsi/

Zbiorniki wody pitnej w Modlnicy - ul. Św. Wojciecha

Budowa dwóch zbiorników wodociągowych, komory hydroforowej i zasuw, zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 637/2, 79/2 w miejscowości Modlnica Gmina Wielka Wieś.

/o-gminie/aktualne-inwestycje/zbiorniki-wody-pitnej-w-modlnicy-ul-sw-wojciecha/

Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś

Inwestycję realizuje firma PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie za łączną kwotę brutto złotych: 975.298,75 zł w terminie do 30.09.2015 r.

/o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-nawierzchni-na-istniejacych-drogach-gminnych-na-terenie-gminy-wielka-wies/

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów. Do oczyszczalni doprowadzane będą ścieki z uporządkowanych i rozbudowanych zlewni Gminy.  Docelowa przepustowość oczyszczalni…

/o-gminie/aktualne-inwestycje/modernizacja-i-rozbudowa-oczyszczalni-sciekow-w-giebultowie/

2017-04-24