Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wyszukiwarka

Podsumowanie

Wyniki wyszukiwania: pozycje od 1861 do 1870

Ostrzeżenie meteorologiczne: Silne burze z gradem/2

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 01.08.2014 do godz. 24:00 dnia 01.08.2014

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/ostrzezenie-meteorologiczne-silne-burze-z-gradem-2/

Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem (2)

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Lokalnie opady gradu. Zjawiska wystąpią głównie w terenach górzystych oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ważność (cz. urz.) od…

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/ostrzezenie-meteorologiczne-burze-z-gradem-2/

Poszukiwane osoby chętne do pełnienia funkcji tzw. Rodziny wspierającej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji tzw. „rodziny wspierającej” dla rodzin z terenu gminy, przeżywających trudności w sprawowaniu opieki i wychowywaniu dzieci.

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/poszukiwane-osoby-chetne-do-pelnienia-funkcji-tzw-rodziny-wspierajacej/

Ostrzeżenia meteorologicznego: Silne burze z gradem

Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 05.08.2014 do godz. 06:00 dnia 06.08.2014

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/ostrzezenia-meteorologicznego-silne-burze-z-gradem/

Ostrzeżenie meteorologiczne: Silne burze z gradem/2, Intensywne opady deszczu/2

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu. W nocy prognozuje się dodatkowo wystąpienie punktowo opadow deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym.…

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/ostrzezenie-meteorologiczne-silne-burze-z-gradem-2-intensywne-opady-deszczu-2/

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64

Prognozuje się od godz. 12:00 dnia 08.08.2014 do godz. 22:00 dnia 08.08.2014 wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h.

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-64/

Ostrzeżenie meteorologiczne 67: Silne burze z gradem/2

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 60 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 11.08.2014 do godz. 24:00 dnia 11.08.2014

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/ostrzezenie-meteorologiczne-67-silne-burze-z-gradem-2/

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlnica-9”

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 11.09.2014 r.

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzania-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-wielka-wies-w-granicach-obszaru-modlnica-9/

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszaru „Modlnica-9”

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 11.09.2014 r.

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzania-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-wielka-wies-w-zakresie-dotyczacym-obszaru-modlnica-9/

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-1” w zakresie ustaleń tekstowych planu

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 11.09.2014 r.

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzania-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obszaru-modlniczka-1-w-zakresie-ustalen-tekstowych-planu/

2017-04-24